Cambodia National Council for Children

UNCRC

UNCRC

 អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ

ប្រទេសកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ នៅថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៩២។ អនុលោមតាមមាត្រា ៤៤នៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារ ក្នុងនាមជាប្រទេសហត្ថលេខី កម្ពុជាមានកាតព្វកិច្ចធ្វើរបាយការណ៍លើកដំបូង ២ឆ្នាំក្រោយពីការផ្តល់សច្ចាប័ន និងធ្វើរបាយការណ៍ទៀងទាត់រៀងរាល់ ៥ឆ្នាំម្តង ស្តីពីការអនុវត្តអនុសញ្ញាសិទ្ធិកុមារ​ ជូនគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ។

TitleSizeDateAction
Convention on the right of the child and its optional protocols341.90 MB09-Aug-2017

Our Partners