Cambodia National Council for Children

Reports

Reports

 អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីកុមារ (ក.ជ.ក)

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារឆ្នាំ១៩៩២ អនុសញ្ញាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលេខ១៨២ ស្តីពីការហាមប្រាមនិងសកម្មភាពបន្ទាន់សម្រាប់ការលុបបំបាត់ទម្រង់ ធ្ងន់ធ្ងរនៃពលកម្មកុមារឆ្នាំ២០០៥ អនុសញ្ញារអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលេខ១៣៨ ស្តីពីការកំណត់អាយុអប្បបរមាសម្រាប់ការចូលធ្វើការងារឆ្នាំ១៩៩៩ អនុសញ្ញាក្រុងឡាអេស្តីពីការការពារកុមារនិងសហប្រតិបត្តិការទាក់ទងនឹងស្មុំកូនអន្តរប្រទេសឆ្នាំ២០០៧ ពិធីសារបន្ថែមនៃអនុសញ្ញាប្រឆាំង បទឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែនដែល មានអង្គការចាត់តាំងស្តីពីការទប់ស្កាត់ បង្ក្រាប និងដាក់ទណ្ឌកម្មការជួញដូរមនុស្ស ជាពិសេសស្រ្តី និងកុមារ ឆ្នាំ២០០៦ អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិជនពិការឆ្នាំ២០១២។ល។  ដើម្បីការការពារ និងជាឧត្តមប្រយោជន៍កុមារ។

 

TitleSizeDateAction
Annual Activities Report 2017 of Cambodia National Council for Children (CNCC)224.05 MB03-Jan-2018
Executive Summary Study on the Impact of Migration on Children in the Capital and Target Province , Cambodia 4,636.85 MB13-Dec-2017
Executive Summary Study on the Impact of Migration on Children in the Capital and Target Province , Cambodia 4,708.25 MB13-Dec-2017
Report of children situation 2016 direction 20171,670.16 MB14-Jun-2017
Report of children situation 2016 direction 20171,670.16 MB14-Jun-2017
Report 2&3 en0.00 MB31-Dec-2016
Report 2&3 kh0.00 MB31-Dec-2016
Report_1&2_armconflict_en0.00 MB31-Dec-2016
Report_1&2_armconflict_en0.00 MB31-Dec-2016
Report_1&2_sale_protitution_pornography_en0.00 MB31-Dec-2016
Report_1&2_sale_protitution_pornography_kh0.00 MB31-Dec-2016
Report_cam_wffc_020507_en0.00 MB31-Dec-2016
Report_implement_crc_cam_en0.00 MB31-Dec-2016
Report_implement_crc_cam_kh0.00 MB31-Dec-2016
Report_sale_orphan_child_en0.00 MB31-Dec-2016
Report_sale_orphan_child_kh0.00 MB31-Dec-2016
Report_sale_protitude_child_kh0.00 MB31-Dec-2016
Report_unodc_en0.00 MB31-Dec-2016
Report_unodc_kh0.00 MB31-Dec-2016
Report_vac_en0.00 MB31-Dec-2016
Report_vac_kh0.00 MB31-Dec-2016
Report_vio_en0.00 MB31-Dec-2016
Report_vio_kh0.00 MB31-Dec-2016
Report-Access to justice for children English 22 Nov 20130.00 MB31-Dec-2016
Report-Access to justice for children Khmer 22 Nov 130.00 MB31-Dec-2016
Report-reply_report_2&3_implement_crc_en0.00 MB31-Dec-2016
Report-reply_report_2&3_implement_crc_kh0.00 MB31-Dec-2016
Report-resolution_en0.00 MB31-Dec-2016
Report-resolution_kh0.00 MB31-Dec-2016

Our Partners